Til hovedsiden

2006:

Børselva :

 

Porsanger kommune

 

Forpakter :  Børselv JFF

Fiskearter : Laks, sjøørret og sjørøye.

Pris:             Prisklasse 4. Elva er inndelt i 3 soner for pris og kort­antall. Fisketid: Start 15. juni, slutt 31. august. Utvidet fisketid

                      etter andre arter enn laks fra 1. til 14. september nedenfor Børselv Bru.

Særregler : Alt fiske er forbudt nedenfor Børselv Bru fra og med 25. juni til og med 31. august.

 

Veidneselva :

Lebesby kommune

Forpakter :     Veidnes fiskeforening.

Fiskearter :    Sjørøye og litt laks.

Pris :               Prisklasse 2

Kortsalg :       Johan A. Josefsen, Kjæs. Veidnes Bygdehandel, Veidnes. Fisketid:Start 15. juni, slutt 17. august.

Særregler :    Sluk og markfiske med søkke er tillatt fram til og med 31.juli.

 

Lille Porsangerelva :

Lebesby kommune

Forpakter :            Veidnes Fiskeforening.

Fiskearter :           Sjørøye, sjøørret og litt laks.

Pris :                      Prisklasse 2.

Kortsalg :              Johan A. Josefsen, kjæs. Veidnes Bygde­handel, Veidnes. Fisketid:Start 15. juni, slutt 14.september.

Særregler :          Sluk- og markfiske med søkke er tillatt fram til og med 31. juli. Isfiske er forbudt på Nedre                                                         Kjæsvatn. Garnfiske og oterfiske etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøyeer tillatt i Øvre Kjæsvatn, minst 200 m

fra inn- og utløpsoser, fra og med  15. juni til og med 31. august. Største tillatte maskevidde er 22 omfar, maksimum

3 garn pr. fisker, og garn må settes som bunngarn slik at overtelna er minst 2 m under overflata.

 

 

Fiskeravgift :

For å fiske i ferskvann må den som er fylt 16 år betale fiskeravgift (innbetalingsblankett fås på postkontorene).  Avgiften

gjelder fra 1. april det ene året til 31. mars neste Ar. Ukeavgiftskort gjelder sju dager fra post­stemplingsdato. For å fiske

etter innlandsfisk i 1997 i vassdrag og deler av vassdrag der det ikke går anadrome laksefisk, er års avgiften 90 kr. Det kan

betales avgift for familien (ektefelle/samboer og barn i alderen 16-20 år) til 160 kr. Det kan også betales ukeavgift som for

en person koster 45 kr. Familieavgiftskort for ei uke koster 160 kr.For å fiske etter laks, sjøørret og sjørøye (anadrome

laksefisk) i 1997, er årsavgiften 180 kr. Denne gjelder også ved fiske etter innlandsfisk. Det kan ikke løses familie- eller

ukeavgiftskort for a fiske laks, sjøørret og sjørøye.

 

 

Fiskekort :

For å fiske i lakseelvene må du i tillegg til fiskeravgift kjøpe fiskekort for den enkelte elv. Kortene

selges lokalt, og oversikt over kortselgerne er gitt under den enkelte elv.I de fleste elvene selges døgnkort, i noen også

uke­kort og sesongkort. Sesongkort selges vanligvis bare til lokalbefolkningen eller til medlemmer av den forpaktende

forening som er fast bosatt i Finnmark.

 

 

Pris :

Det er 4 prisklasser for de forpakta lakseelvene. Ved plassering av elvene i prisklasse, er det tatt hensyn til deres

kvaliteter som Iakseelv. I elveoversikten er detm opplyst hvilken prisklasse elva har. Enkelte foreninger har innført

en egen fiskekortkategorifor personer fast bosatt i Finnmark.

 

Prisklasse :

BørseIva:                     Prisklasse 4.

Veidneselva:                Prisklasse 2.

Lille Porsangerelva :     Prisklasse 2.

 

 

Døgnkort                         1         2             3         4

Medlemmer                    20       35         45         60

Andre n. borgere             35       60         90        120

Utlendinger                     60      120      180        240

Ungdom u/16 år              10        20       25          30

 

Ukekort                            1        2        3        4

Medlemmer                   60     120      180    240

Andre n. borgere          120     240      365    485

Utlendinger                  240      48       725    965

Ungdom u/16 år             20      35        45      55

 

 

 

Sesongkort                    1        2         3         4

Medlemmer og fastboende i elvedalen

                                   150    300    445     595

Ungdom u/ 16 år             40     60      90     120

Det taes forbehold om mulige feil.