Hjem

 

Fangststatistikk for Finnmark i 2003:

Lakseelvene med blå-skrift er i nærheten av hyttene (dvs mindre enn 45 minutter med bil).

VASSDRAG

   Laks < 3 kg

 Laks 3-7 kg

    Laks > 7 kg

    Sum laks

    Sjøørret

   Sjørøye

I FINNMARK FYLKE

Antall

Vekt

Antall

Vekt

Antall

Vekt

Antall

Vekt

Antall

Vekt

Antall 

Vekt

Altaelva 

1392

2856

352

1439

661

7087

2405

11381

7307

3672

 

 

Bergebyelva

80

153

12

54,2

6

48

98

256

1

0,4

1

1

Brennelva

2

5

 

 

1

9

3

14

30

35

 

 

Botnelva

9

14,8

 

 

 

 

9

15

58

49,4

24

11,2

Børselva

479

917

136

579

52

439,5

667

1936

186

188,5

688

482,5

Eibyelva

22

41

6

27

3

27

31

95

35

40,6

556

404

Futelva

7

12

1

3,5

 

 

8

16

 

 

132

67

Grense Jakobselv

236

392

58

235

6

51

300

678

4

6

1

2

Halselva

6

12,4

1

5,5

 

 

7

18

103

70

75

36

Karpelva

81

136

3

9

 

 

84

145

10

12

 

 

Klokkerelva

180

287

8

37,1

1

7

189

331

26

18

 

 

Komagelva

711

1194

95

402

18

149

824

1745

65

51

410

304

Kongsfjordelva

688

1264

136

636,1

36

317

860

2217

1

1

41

16

Kvalsundelva

58

121

4

15

 

 

62

136

 

 

 

 

Kvibyelva

45

103

 

 

1

8

46

111

71

69

20

15

Lakselva i Porsanger

512

1236,5

221

976,6

252

2744,8

985

4958

789

764,1

1

70,9

Langfjordelva (Laggo)

699

1296

108

481

26

220,8

833

1997

25

20

342

212

Lille Porsangerelva

34

65

4

15

0

0

38

81

78

73,3

508

242,3

Munkelva

127

211

13

57

 

 

140

268

126

77,8

 

 

Neidenelva

1286

2379

440

2127

304

2728

2030

7234

490

595

 

 

Oksevågvassdraget

 

 

 

 

 

 

0

0

4

2,4

50

30

Repparfjordvassdraget

2080

3601

218

979

156

1426

2454

6005

119

97,1

163

105

Risfjordelva

82

139

19

79

2

18,3

103

237

59

60

430

431

Russelva med Ravdoelv

52

107

4

22

2

16,5

58

146

11

7

60

42

Sandfjordelva i Båtsfjord

22

39

1

4

 

 

23

43

 

 

4

4

Sandfjordelva i Gamvik

224

353

15

67

 

 

239

420

1

0,6

64

48

Sandlandselva og Sør-Tverrfjordvassdraget

10

23

8

36,5

1

8

19

67

192

109,6

427

235

Skallelva 

50

103

11

50

9

82

70

235

11

8,5

1263

710

Skillefjordelva

4

6

 

 

 

 

4

6

86

79,1

3

1,8

Snefjordvassdraget

4

8

 

 

 

 

4

8

26

20,5

34

23

Sommerheimvassdraget

1

2,8

1

5,2

 

 

2

8

 

 

90

75

Stabburselva

363

709,3

76

310,9

95

918,6

534

1939

161

142,8

99

96,7

Storelva i Lebesby

159

335

31

158

31

273

221

766

35

31

81

54,5

Stordalselva i Berlevåg

7

13

 

 

 

 

7

13

 

 

39

33

Strandelvvassdraget 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

68

55,3

Tanavassdraget

7785

17660

3766

19418

4133

44345

15684

81423

2985

4708

 

 

Transfarelva

 

 

 

 

 

 

0

0

2

1,4

 

 

Tverrelva

 

 

 

 

 

 

0

0

32

24

 

 

Tømmervikvassdraget

20

36,5

15

54,5

 

 

35

91

 

 

121

75,9

Vassdalsvassdraget

 

 

 

 

 

 

0

0

26

15,6

276

146,5

Veidneselva

170

300

10

43

 

 

180

343

 

 

1101

624

Vesterelva  i Nesseby

164

326

28

131

4

30,1

196

487

32

24,3

 

 

Vesterelva/Ordoelva

293

502

22

88

3

29

318

619

 

 

 

 

Ytre Billefjordelva

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

Vestre Jakobselv

804

1589

136

615

44

422

984

2626

18

15

25

12

Sum for alle elver

18948

38548

5959

29159

5847

61404

30754

129110

13205

11090

7287

4666